Język

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej pizza.rzeszow.pl.

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

2.1. zaszyfrowany unikalny Identyfikator Aplikacji  - przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.

3. Identyfikator Aplikacji o którym mowa w punkcie 2.1. oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do  w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji (opcja Ustawienia -> Rejestracja) oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.

4. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

5. Aplikacja mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

5.1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika punktów usługowych lub korzystania z usługi Zakupy Mobilne, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

7. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych klientów  dostępnych po zalogowaniu. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacjach mobilnych mogą być przetwarzane przez  do celów statystycznych.

8. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwemAplikacji. 

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jestdobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi pozaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

10. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratorado wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora,wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. 

11 Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie. 

12. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z usługą Zakupy Mobilne zawiera Regulamin usługi Zakupy Mobilne dostępny w aplikacji 'pizza.rzeszow.pl' .

13. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie

15. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

info@pizza.rzeszow.pl


Wpisz swój email aby otrzymywać informacje o promocjach